zgrada

Stambeno poslovni objekat Mirra Capital
Stambeno poslovni objekat Mirra Capital Beograd
Stambeno poslovni objekat Mirra Capital Beograd

Lokacija

Objekat se nalazi u opštini Zvezdara, u okviru sledećeg poteza Bulevara kralja Aleksandra koji je planom predviđen za proširenje po ugledu na delove ispod Cvetkove pijace, na mestu gde se on seče sa ulicom Katarine Milovuk. Radi se dakle o ugaonom objektu na uzvišenoj poziciji u odnosu na grad, sa čistijim vazduhom,

i boljim pogledom, a ipak dobro povezana sa centrom i ostalim delovima grada, s obzirom da je na raskrsnici dve važne kolske i pešačke saobraćajnice. U neposrednom okruženju su Dom Zdravlja Zvezdara, sportski centar Olimp, i još niz sadržaja predviđenih planom, među kojima je i metro stanica u blizini.

Arhitektura

Radi se o klasičnom ugaonom objektu koji završava niz kompaktnog bloka duž dve ulice, spratnosti Su(NP)+P+6+Ps, sa dodatne dve podzemne etaže za garažno parkiranje.
U prizemlju sa ulazima iz Bulevara predviđena su tri poslovna prostora spratne visine 6.0m, dok je ulaz u stambeni deo predviđen iz niskog prizemlja iz ulice Katarine Milovuk, odakle je organizovan i kolski prilaz garaži u nivou suterena i podzemnim garažama na dva nivoa preko dva auto-lifta.
Na spratovima iznad prizemlja organizovano je 50 kvalitenih stambenih jedinici različite strukture, od kojih su 4 veće predviđene na povučenom spratu.

Svim spratovima, uključujući i podzemne etaže se pristupa stepeništem i preko 2 lifta dimenzionisana po zahtevima pristupačnosti.Fasada objekta ka ulicam je u skladu sa planom definisana opekom, kojoj je kao kontrapunkt idejnim rešenjem predviđena tamnija obrada metalnih elemenata i kontaktna fasada svetle boje. Fasada je uredna, ritmična i smirena, bez većih ekscesa u geometriji, boji i materijalu, u skladu sa ulicom kojoj pripada i stambenom funkcijom. Otvoreni prostori u stanovima su uvučene i sa tri strane zidom omeđene lođe u ravni fasadnog platna koje omogućavaju i formiranje standardizovano zastakljenih prostorija.
Projektant objekta je Arhitektonski studio Saurus

Materijal

U pripremi

Instalacije

U pripremi